Prezentácie v obchodnej angličtine

Obchodná angličtina pre efektívne prezentácie a komunikáciu

Efektívna komunikácia a prezentácie sú zásadné pre všetky aspekty moderného podnikania, čím sa tieto dôležité zručnosti stávajú prioritou.

Cieľom tohto kurzu je zdokonaliť vaše súčasné techniky pri prezentáciách v anglickom jazyku, čo zahŕňa verbálnu, písomnú (vrátane powerpointového layoutu) a neverbálnu komunikáciu.

 

  • Získajte väčšiu sebaistotu pri prednáškach a prezentáciách
  • Naučte sa väčšmi kontrolovať svoj hlas tým, že zdokonalíte projekciu, intonáciu a prízvuk
  • Porozumejte dôležitosti správneho používania neverbálnej komunikácie
  • Získajte príležitosť precvičovať si a zdokonaľovať svoje prezentačné schopnosti